Α΄ Λυκείου

Αρχική » Α΄ Λυκείου

ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ
Θρησκευτικά 2
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5
Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 2
Ιστορία 2
Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων 3
Γεωμετρία 2
Φυσική 2
Χημεία 2
Βιολογία 2
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά, Γαλλικά) 2
Πολιτική παιδεία 3
Φυσική αγωγή 2
Ερευνητική Εργασία (project) 2
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 33
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (1 από τα 3) 2
Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων
Στοιχεία Θεατρολογίας
Εφαρμογές Πληροφορικής

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

35