Β΄ Λυκείου

Αρχική » Β΄ Λυκείου

ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ
Θρησκευτικά 2
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 2
Νέα Ελληνική Γλώσσα 2
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 2
Ιστορία 2
Φιλοσοφία 2
Άλγεβρα 3
Γεωμετρία 2
Φυσική 2
Χημεία 2
Βιολογία 2
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά, Γαλλικά) 2
Πολιτική παιδεία 2
Φυσική αγωγή 1
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Υπολογιστών 1
Ερευνητική Εργασία (project) 1
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 30
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 5
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 3
Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών 2
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μαθηματικά 2
Φυσική 3

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

35