Όλα τα άρθρα στην κατηγορία Εκδρομές

Αρχική » Όλα τα άρθρα στην κατηγορία Εκδρομές

Φωτογραφίες από την πενθήμερη εκδρομή στο Βελιγράδι 2020

Εδώ μπορείτε να δείτε φωτογραφίες από την πενθήμερη εκδρομή στο Βελιγράδι!

Επιλογή ταξιδιωτικού πρακτορείου για τετραήμερη εκδρομή στη Θράκη

Σήμερα, Τρίτη 28/1/2020 και ώρα 10:30π.μ. η Διευθύντρια του ΓΕΛ Μακροχωρίου αφού έλαβε υπόψη α. την υπ’αριθ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017(ΦΕΚ 681/τ. Β/06-03-2017) Υπουργική Απόφαση που αφορά τις εκδρομές – μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, β. την υπ’ αριθ. 3/28-1-2020 πράξη του Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας του ΓΕΛ Μακροχωρίου με θέμα «Επιλογή ταξιδιωτικού πρακτορείου για τετραήμερη εκδρομή στη Θράκη» αποφασίζει Να επιλεγεί για την τετραήμερη εκδρομή της Α Λυκείου στη Θράκη στις 5 – 8/3/2020 το Γραφείο Γενικού Τουρισμού Perperidis Panagiotis…

Επιλογή ταξιδιωτικού πρακτορείου για τετραήμερη εκδρομή στο Ναύπλιο 2020

Σήμερα, Πέμπτη 23/1/2020 και ώρα 10:30π.μ. η Διευθύντρια του ΓΕΛ Μακροχωρίου αφού έλαβε υπόψη α. την υπ’αριθ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017(ΦΕΚ 681/τ. Β/06-03-2017) Υπουργική Απόφαση που αφορά τις εκδρομές – μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, β. την υπ’ αριθ. 2/23-1-2020 πράξη του Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας του ΓΕΛ Μακροχωρίου με θέμα «Επιλογή ταξιδιωτικού πρακτορείου για τετραήμερη εκδρομή στο Ναύπλιο» αποφασίζει Να επιλεγεί για την τετραήμερη εκδρομή της Β Λυκείου στο Ναύπλιο στις 2 – 5/4/2020 το πρακτορείο Perperidis travel (κόστος ανά…

Επιλογή ταξιδιωτικού πρακτορείου για πενθήμερη εκδρομή στη Σερβία 2020

ΓΕΛ Μακροχωρίου ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 1  -  ΗΜ/ΝΙΑ 26/11/2019 Θέμα: «Επιλογή ταξιδιωτικού πρακτορείου για πενθήμερη εκδρομή» Σήμερα, Τρίτη 26/11/2019 και ώρα 09:30π.μ. στο γραφείο του ΓΕΛ Μακροχωρίου, αφού λάβαμε υπόψη το άρθρο 2 της υπ’αριθ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017(ΦΕΚ 681/τ. Β/06-03-2017) Υπουργικής Απόφασης που αφορά τις εκδρομές – μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποφασίζουμε Να συγκροτηθεί η παρακάτω επιτροπή για την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς για την πολυήμερη εκδρομή…

Επιλογή ταξιδιωτικού πρακτορείου για τετραήμερη εκδρομή 2019

Σήμερα, Παρασκευή 15/2/2019 και ώρα 12:30μ.μ. στο γραφείο του ΓΕΛ Μακροχωρίου, αφού λάβαμε υπόψη την υπ’αριθ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017(ΦΕΚ 681/τ. Β/06-03-2017) Υπουργική Απόφαση που αφορά τις εκδρομές – μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποφασίζουμε να συγκροτηθεί η παρακάτω επιτροπή για την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς για την πολυήμερη εκδρομή της Α Λυκείου: Τετραήμερη εκδρομή στην Κέρκυρα στις 4-7/4/2019. Επιτροπή: Πρόεδρος: Τσαντσάν Ιωάννα, Διευθύντρια Μέλη: Γεωργούλας Χρήστος ΠΕ86, εκπαιδευτικός συνοδός στην εκδρομή Τσιόγκα…

Επιλογή ταξιδιωτικού πρακτορείου για πενθήμερη εκδρομή 2019

Σήμερα, Παρασκευή 1/2/2019 και ώρα 10:30π.μ. η Διευθύντρια του ΓΕΛ Μακροχωρίου αφού έλαβε υπόψη: α. την υπ’αριθ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017(ΦΕΚ 681/τ. Β/06-03-2017) Υπουργική Απόφαση που αφορά τις εκδρομές – μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, β. την υπ’ αριθ. 2/1-2-2019 πράξη του Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας του ΓΕΛ Μακροχωρίου με θέμα «Επιλογή ταξιδιωτικού πρακτορείου για πενθήμερη εκδρομή» Aποφασίζει να επιλεγεί για την πενθήμερη εκδρομή της Γ Λυκείου σε Ρουμανία και Βουλγαρία στις 4 – 8/3/2019 το πρακτορείο Zorpidis Travel.    

Φωτογραφίες από την εκδρομή του ΓΕΛ Μακροχωρίου στο Βελιγράδι

Δείτε εδώ φωτογραφίες από την εκδρομή που πραγματοποίησε το σχολείο μας στο Βελιγράδι στις 4-8 Δεκεμβρίου 2017.    

Το ΓΕΛ Μακροχωρίου και το Μουσικό σχολείο της Βέροιας στην ελληνική πρεσβεία του Βελιγραδίου

Οι μαθητές της Γ’ λυκείου του ΓΕΛ Μακροχωρίου και του Μουσικού σχολείου της Βέροιας επισκέφθηκαν την Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2017, την ελληνική πρεσβεία του Βελιγραδίου στα πλαίσια της πενθήμερης εκδρομής που πραγματοποίησαν στην πρωτεύουσα της Σερβίας. Ο ίδιος ο πρέσβης υποδέχθηκε τους 64 μαθητές και τους 5 συνοδούς καθηγητές με έκδηλη χαρά και συγκίνηση επιδοκιμάζοντας την πρωτοβουλία τους να επισκεφθούν την πρεσβεία. Στην αίθουσα συνεδριάσεων της πρεσβείας συζήτησε μαζί τους, τους εξήγησε τη σημασία, το ρόλο και την αποστολή μίας…