Γιατί να έχουν δικαίωμα στη μόρφωση τα παιδιά με ειδικές ικανότητες

Αρχική » Γιατί να έχουν δικαίωμα στη μόρφωση τα παιδιά με ειδικές ικανότητες

Στη σημερινή εποχή της γνώσης πρέπει να έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση όλοι, γιατί η μόρφωση αποτελεί βασικό παράγοντα που καθορίζει την ζωή και την εξέλιξη του ατόμου. Γιατί οδηγεί στην γνώση, η οποία δεν περιορίζεται στην επαγγελματική κατάρτιση, αλλά συμβάλει και στην διαμόρφωση του χαρακτήρα του ατόμου, και παράλληλα βοηθά στην ανάπτυξη του εσωτερικού κόσμου και τη συνείδηση του ατόμου. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν πως η εκπαίδευση είναι σημαντική, διότι συμβάλλει στην απόκτηση δεξιοτήτων, της αρετής αλλά και γνώσεων που θεωρούνται απαραίτητες για την ευτυχία κάποιου. Συνοψίζοντας πρέπει να έχουν δικαίωμα στην μόρφωση όλοι ακόμα και άνθρωποι με κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως είναι τα παιδιά με ειδικές ικανότητες, επειδή η μόρφωση δεν πρέπει να εξαιρεί κανέναν από αυτήν, και να μην ακολουθεί τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα των κοινωνιών, αλλά να είναι ανοιχτή για όλους!!!

Παράλληλα υπάρχουν πολλά οφέλη από την συνύπαρξη και την συνδιδασκαλία μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και παιδιών που δεν έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Από την μια πλευρά τα παιδιά με αναπηρίες, κοινωνικοποιούνται μέσω της συνύπαρξης τους με αλλά παιδιά, δηλαδή μαθαίνουν τρόπους συμπεριφοράς, τους κανόνες της κοινωνίας, αλλά και αλληλεπιδρούν με αλλά παιδιά και μπορούν να συνάψουν σχέσεις φιλίας. Έτσι δεν νοιώθουν μοναξιά, επίσης καταλαβαίνουν πως δεν περιθωριοποιούνται και νοιώθουν πως ανήκουν σε μια ομάδα και κατ” επέκταση στην κοινωνία. Ταυτόχρονα συμβάλει στην βελτίωση της γνωστικότητας των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, διότι μαθαίνουν να σκέπτονται με ορθή κρίση, διευρύνουν τις γνώσεις τους και αποφεύγουν λάθη που οδηγούν σε άσχημες καταστάσεις. Από την άλλη πλευρά τα παιδιά που δεν έχουν ειδικές ανάγκες, συνειδητοποιούν πως δεν πρέπει να συμπεριφέρονται ακλουθώντας προκαταλήψεις και στερεότυπα, και απ” την άλλη μαθαίνουν πως όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι, πως αξίζει να έχουν όλοι ίσες ευκαιρίες!!!

Συμπεραίνουμε λοιπόν πως ΟΛΟΙ πρέπει να έχουν δικαίωμα στην μόρφωση, γιατί καθορίζει την ζωή και τον εσωτερικό κόσμο ενός ανθρώπου, και ιδιαίτερα τα παιδιά με ειδικές ικανότητες, επειδή υπάρχουν πολλά οφέλη από την απόκτηση γνώσεων μέσα από την συνύπαρξη και την συνδιδασκαλία τους με αλλά παιδιά, αρχικά μαθαίνουν τρόπους συμπεριφοράς, κανόνες, τον σεβασμό, τον αυτοέλεγχο και τις συνέπειες των πράξεων, παράλληλα αλληλεπιδρούν με τα αλλά παιδιά, βελτιώνουν την γνωστικότητα τους, διευρύνουν τις γνώσεις τους, και τέλος προωθείται στα αλλά παιδιά το πρότυπο μιας κοινωνίας που δεν επικρατούν οι προκαταλήψεις, τα στερεότυπα, και πως πρέπει να δημιουργήσουν έναν κόσμο ισότητας που θα ανήκει σε όλους.

Του μαθητή της Α΄ Λυκείου Αμανατίδη Δημήτρη