Άρθρα και ανακοινώσεις

Αρχική » Εκδρομές » Επιλογή ταξιδιωτικού πρακτορείου για πενθήμερη εκδρομή στο Βελιγράδι 2017

Επιλογή ταξιδιωτικού πρακτορείου για πενθήμερη εκδρομή στο Βελιγράδι 2017

Σήμερα, Δευτέρα 30/10/2017 και ώρα 12:30μ.μ. στο γραφείο του ΓΕΛ Μακροχωρίου, αφού λάβαμε υπόψη την υπ’αριθ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017(ΦΕΚ 681/τ. Β/06-03-2017) Υπουργική Απόφαση που αφορά τις εκδρομές – μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

αποφασίζουμε

Να συγκροτηθεί η παρακάτω επιτροπή για την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς για την πολυήμερη εκδρομή της Γ Λυκείου:

1) Πενθήμερη εκδρομή στη Σερβία 4 – 8 Δεκεμβρίου 2017.

Επιτροπή:
Πρόεδρος: Τσαντσάν Ιωάννα, Διευθύντρια
Μέλη: Καραγιάννη Ελένη, Εκπαιδευτικός
Ναθαναήλ Ελένη, εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
Παπακωνσταντίνου Γεώργιος, εκπρόσωπος των μαθητών

Επιλέχτηκε η προσφορά του πρακτορείου Zorpidis Travel. Κριτήρια επιλογής ήταν η   ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών σε συνδυασμό με τη χαμηλή τιμή (κόστος ανά μαθητή 158€).

Γι’ αυτό συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται.

H Πρόεδρος                                                                                    Τα Μέλη

Τσαντσάν Ιωάννα                            Καραγιάννη Ελένη, Ναθαναήλ Ελένη, Παπακωνσταντίνου Γεώργιος

 

 

image_pdfimage_print