Έλεγχοι επίδοσης 1ου τετραμήνου 2014-2015


Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015 στις 13:00′ θα δοθούν οι έλεγχοι επίδοσης του 1ου τετραμήνου στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας.