Άρθρα και ανακοινώσεις

Αρχική » Ανακοινώσεις » Επιλογή ταξιδιωτικού πρακτορείου για διήμερη εκδρομή στο ΚΠΕ Κόνιτσας 2017

Επιλογή ταξιδιωτικού πρακτορείου για διήμερη εκδρομή στο ΚΠΕ Κόνιτσας 2017

Σήμερα, Δευτέρα 13/2/2017 και ώρα 10:30 π.μ. στο γραφείο του ΓΕΛ Μακροχωρίου, αφού λάβαμε υπόψη την εγκύκλιο 129287/Γ2 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2769/2-12-2011 και αφορά τις εκδρομές – μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποφασίζουμε:

Να συγκροτηθεί η παρακάτω επιτροπή για την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς για την διήμερη εκδρομή της Περιβαλλοντικής μας ομάδας:

Διήμερη εκδρομή στο ΚΠΕ Κόνιτσας 1 – 2 Μαρτίου 2017.
Επιτροπή: Πρόεδρος: Γκανάς Απόστολος, Διευθυντής
Μέλη: Καραγιάννη Ελένη, εκπαιδευτικός
Θαλαλαίος Αναστάσιος, εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
Τεντζογλίδου Σόνια, εκπρόσωπος των μαθητών

Επιλέχτηκε η προσφορά του πρακτορείου Horby Travel. Κριτήρια επιλογής ήταν η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών σε συνδυασμό με τη χαμηλή τιμή (760€).

Προσφορές επίσης κατέθεσαν και τα εξής ταξιδιωτικά πρακτορεία:

1. Tseas Travel, 840€

2. Matakias Tours, 840€

3. Perperidis Travel, 980€

4. Chatzikallinikidis Travel, 795€

5. Achilleas Tours, 1000€

Γι’ αυτό συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος
Γκανάς Απόστολος

Τα Μέλη
Καραγιάννη Ελένη
Θαλαλαίος Αναστάσιος
Γιουβαντσικλάρ Νικόλαος
Τεντζογλίδου Σόνια

image_pdfimage_print