Άρθρα και ανακοινώσεις

Αρχική » Ανακοινώσεις » Επιλογή ταξιδιωτικού πρακτορείου για πενθήμερη εκδρομή στη Σερβία 2020

Επιλογή ταξιδιωτικού πρακτορείου για πενθήμερη εκδρομή στη Σερβία 2020

ΓΕΛ Μακροχωρίου
ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 1  -  ΗΜ/ΝΙΑ 26/11/2019

Θέμα: «Επιλογή ταξιδιωτικού πρακτορείου για πενθήμερη εκδρομή»

Σήμερα, Τρίτη 26/11/2019 και ώρα 09:30π.μ. στο γραφείο του ΓΕΛ Μακροχωρίου, αφού λάβαμε υπόψη το άρθρο 2 της υπ’αριθ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017(ΦΕΚ 681/τ. Β/06-03-2017) Υπουργικής Απόφασης που αφορά τις εκδρομές – μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

αποφασίζουμε

Να συγκροτηθεί η παρακάτω επιτροπή για την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς για την πολυήμερη εκδρομή της Γ Λυκείου:

1) Πενθήμερη εκδρομή στη Σερβία 3 – 7 Φεβρουαρίου 2020.

Επιτροπή: Πρόεδρος: Τσαντσάν Ιωάννα, Διευθύντρια

Μέλη: Μαδενλής Χαρίτων, εκπαιδευτικός συνοδός.

Ζιάκα Ευαγγελινή, εκπαιδευτικός συνοδός.

Μανώλη Αγνή, εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

Χατζηπαναγιωτίδης Δημήτριος, εκπρόσωπος των μαθητών του ΓΕΛ Μακροχωρίου

Επιλέχτηκε η προσφορά του πρακτορείου Grecos Travel. Κριτήρια επιλογής ήταν η   ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών σε συνδυασμό με τη χαμηλή τιμή (κόστος ανά μαθητή 173€).

Γι’ αυτό συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται.

H Πρόεδρος – Τσαντσάν Ιωάννα

Τα Μέλη - Μαδενλής Χαρίτων, Ζιάκα Ευαγγελινή, Μανώλη Αγνή, Χατζηπαναγιωτίδης Δημήτριος

 

 

 

image_pdfimage_print