Άρθρα και ανακοινώσεις

Αρχική » Εκδρομές » Επιλογή ταξιδιωτικού πρακτορείου για τετραήμερη εκδρομή 2019

Επιλογή ταξιδιωτικού πρακτορείου για τετραήμερη εκδρομή 2019

Σήμερα, Παρασκευή 15/2/2019 και ώρα 12:30μ.μ. στο γραφείο του ΓΕΛ Μακροχωρίου, αφού λάβαμε υπόψη την υπ’αριθ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017(ΦΕΚ 681/τ. Β/06-03-2017) Υπουργική Απόφαση που αφορά τις εκδρομές – μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποφασίζουμε να συγκροτηθεί η παρακάτω επιτροπή για την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς για την πολυήμερη εκδρομή της Α Λυκείου:

Τετραήμερη εκδρομή στην Κέρκυρα στις 4-7/4/2019.
Επιτροπή: Πρόεδρος: Τσαντσάν Ιωάννα, Διευθύντρια
Μέλη: Γεωργούλας Χρήστος ΠΕ86, εκπαιδευτικός συνοδός στην εκδρομή
Τσιόγκα Παναγιώτα ΠΕ01, εκπαιδευτικός συνοδός στην εκδρομή
Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.
Τεμιρτζόγλου Χρήστος, εκπρόσωπος των μαθητών.
Σαζακλόγλου Χρήστος, εκπρόσωπος των μαθητών.

Επιλέχτηκε η προσφορά του πρακτορείου Rallis Travel. Για την επιλογή του πρακτορείου η επιτροπή έλαβε υπόψη την ποιότητα των παροχών και την τιμή ανά μαθητή. Το κόστος ανά μαθητή είναι 100€. Το συνολικό κόστος ανέρχεται στο ποσό των 4.700 €.
Γι’ αυτό συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται.

H Πρόεδρος
Τσαντσάν Ιωάννα

Τα Μέλη
Γεωργούλας Χρήστος
Τσιόγκα Παναγιώτα
Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος
Τεμιρτζόγλου Χρήστος
Σαζακλόγλου Χρήστος

 

image_pdfimage_print