Εσωτερική επιμόρφωση


Την Πέμπτη, 24-3-2022, στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης του σχολείου μας «Εσωτερική επιμόρφωση εκπαιδευτικών της σχολικής μας μονάδας, στην αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στην διδακτική πράξη», πραγματοποιήθηκε η 1η συνάντηση.

Την  Πέμπτη, 24-3-2022, στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης του σχολείου μας «Εσωτερική επιμόρφωση εκπαιδευτικών της σχολικής μας μονάδας, στην αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στην διδακτική πράξη», πραγματοποιήθηκε η 1η συνάντηση.

Συγκεκριμένα παρουσιάστηκε το εργαλείο «εργασίες», της πλατφόρμας e-class, από τον εκπαιδευτικό Χαραλαμπίδη Ιωάννη (ΠΕ04.01).

Στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι εκπαιδευτικοί αντάλλαξαν απόψεις, έθεσαν διάφορα θέματα και αξιολόγησαν την αναγκαιότητα εφαρμογής του εν λόγω εργαλείου στα δικά τους μαθήματα.

Συγκεκριμένα παρουσιάστηκε το εργαλείο «εργασίες», της πλατφόρμας e-class, από τον εκπαιδευτικό Χαραλαμπίδη Ιωάννη (ΠΕ04.01). Στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι εκπαιδευτικοί αντάλλαξαν απόψεις, έθεσαν διάφορα θέματα και αξιολόγησαν την αναγκαιότητα εφαρμογής του εν λόγω εργαλείου στα δικά τους μαθήματα.